1638-03-01

R.A.H. O.R.A. 6532 fol 165/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

schepenen in de Zijpe oorkonden dat Neel Jansdochter, weduwe Willem Cornelisz Voogt, wonende in de Hasepolder, met haar zwager Pieter Dircsz als voogd, verkoopt aan de eerbare juffr. Barbara Adams, weduwe Geldolff van Fladderacken, zeker huis staande op erfpachtsgrond in de Hasepolder an de Zype, noord: Barbara Adamsdochter, zuid: juffr. Backer, west: de Schoorelse dyk, oost: de nieuwe vaart

Dirk Groen en Cornelis van Teylingen Bas, schepenen