1645-10-02

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 116v
Transportregister Zijpe

Cornelis Willemsz, wonende in de Hasepolder, verkoopt joffr. Barbar Adams, weduwe Geldolf van Fladderracquen, een losrente van 17-10-0 sjaars, losbaar met 350 gld. Bekende voldaen te zijn, also dese spruyt over reste van de cooppenn. van t nagenoemde hypotheek. Verbindt speciaal een huijs en anderhalf erve in de Hasepolder, noord: de brouwer van de Ruyt, zuid: Floris Andriesz [van der Baan], oost: de Heereweg, west: de Schoorlse dyk