1648-08-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 73v
Transportregister Zijpe

Sasker Philpsz, buyrman tot Petten, verkoopt aan Floris Andriesz, zijn mede buurman, ½ van een stuk land groot int geheel 3 morgen 40 roeden in de Sype, in de polder R (B ?), oost: de Egalementsloot, noord: Claes Jansz Tuijt, zuid: Tryn Cornelis, west: de buerpacht. Belast deze helft met 6.1.14 erfpacht