1654-01-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 137
Transportregister Zijpe

Gerrit Maertensz van Bredenroode, wonende tot Hargen in de ban van Schoorl, verkoopt aan de E. Jacob Sijen, jegenwoordich tot Amsterdam, een party groetland, groot 3 ½ morgen in de Sype, in de polder C, west: de molensloot ofte het land bij den coper gekocht van Symon Dircsz Dol, noord: de molentocht, zuid: Claes Pieter Huyberts, oost: Jan Jansz Gorcom, met overpad over het land aan de oostzyde tot op de Vriessendyk. Afkomstig van wijlen zijn schoonvader Pieter Huyberts. Laatste transport dd 1617-01-24 op Pieter Huyberts, waarvan dit land een gedeelte is