1654-01-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 137v
Transportregister Zijpe

Symon Dircxz Dol in de Zijpe als gemachtigde van zijn vader Dirc Reyersz Dol (procuratie dd 14 Jan l.l) verkoopt aan Jacob Sijen een stucke groet lants gelegen in de Sype, in de polder van de grote C, zuid: Claes Pieter Huyberts, noord: de molentocht, west: de grooteslootscade, oost: Gerrit Maertsz Bredenrode. Groot 2 morgen, met overgang aan de oostzijde tot aan de Vriesse Zeedijk. Laatste transport 1650-01-04