1655-06-21

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 146v
Transportregister Zijpe

Floris Andriesz [van der Baan] tot Petten, verkoopt Dirck Willemsz Boode in de Hasepolder wonende, een huis en erf in de Hasepolder, oost: Dirck Ariensz, west: Floris Andriesz, zuid en noord: de weg. Koopsom 252-10-0