1655-09-17

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 147v
Transportregister Zijpe

Maarten Cornelisz, backer, in de Hasepolder, verkoopt aan zijn zwager Floris Andriesz [van der Baan] tot Petten, de ½ van een stuk land in de Zype in de polder L, getekent in de caerte met de letter C, groot in t geheel 9 morgen 44 roeden, zuid: Floris Andriesz, west: Floris Andriesz met de wederhelft, noord: Pieter Pietersz, hebbende zijn uitpad aan de Vriessen Hasedijk. Laatste transport 1649-02-19. Koopsom 1800 gld