1656-05-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 150v
Transportregister Zijpe

Aris Cornelisz Heemskerk, notaris te Alkmaar, als gemachtigde van de E. heer Frederic van Dorp, heere van Maesdam etc, raad in den Hove van Hollant, Seelant en Vriesland, tegenwoordig ambassadeur extra ordinaris bij zyn Kon. Maj. in Sweden (procuratie dd 1655-12-22 voor notaris Pieter van Groenevelt te 's Gravenhage), verkoopt aan Jan Ryser, poorter van Alkmaar, een partij weiland groot 6 morgen 321 roeden 1 voet Sype maet, in de polder L in de Sype, oost: de weduwe van Herencarspel, zuid: de Schoorlse Seedyc, noord: de weduwe Jochem Jelisz. Koopsom 3888-8-8 gld