1657-03-27

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 143
Transportregister Zijpe

Cornelis Gerritsz en Pieter Symonsz, beide wonende in de Zype, als geordonneerde voogden over de kinderen van Arien Elen Neesman, verkopen met consent van mr Pieter Romburch als erfpachtheer, en met approbatie van het gerecht dd 19 maart l.l, aan Jan Jansz alias Jan Garbrantsz [Brero], mede in de Sype, een party land, groot 21 morgen erfpachtgrond met het huis daarop in de Zype in de polder N.S, zuid: Arien Frericsz en Jan Claesz tesamen, noord: de erfgenamen van Nicolaes du Gardyn, oost: de egalementsloot, west: de Belckmerwech. Erfpacht 150 gld sjaars. Erfpachtbrief dd 1655-02-26 bij voors. Jan Elisz verkregen