1657-06-22

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 158
Transportregister Zijpe

Dirck de Vlaming van Outshoorn, wonende tot Amsterdam, als getrout gehad hebbende juffr. Cornelia de Jongh, die tevoren in huwelijk gehad heeft Salomon Colterman en uit diens erfenis bekomen heeft o.a. de navolgende hofstede en landerijen (test. van zijn huisvrouw dd 1656-07-06 voor notaris Kittensteyn te Haarlem gepasseerd waarbij hij als voogd is gesteld van hun kind bij de voors. juffr. Cornelia), verkoopt aan de heer Jacob Baert, oud schepen en raad van Alkmaar, een hofstede als huysing, bouwhuijs, stallinge en landerijen, tesamen 33 morgen 404 roeden in de Sype in de polder O.C, oost: de Belckmerwech, west: de middel egalementsloot, noord: Jan Reyersz Haringman, zuid: de weduwe van burgemeester Nanning Keyser, behorende hieronder een partij land aan Huybert Jansz in erfpacht is gegeven. Nog voor 3 jaar verhuurd aan Aelbert Dircsz. Laatste transport 1648-08-29 op Salomon Colterman. Koopsom 12530 gld