1657-10-17

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 159
Transportregister Zijpe

Jan Brunt, poorter van Alkmaar, als getrout hebbende Eva Rietvelt, verkoopt aan Jan Jansz Rolbergen ende Aris Cornelisz Heemskerck, 7 morgen lands in de polder C in de Zijpe, zijn huisvrouw aangeerft van haar ouders. In afrekening en contract tussen hen gesloten 15 oct. j.l