1658-10-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 163v
Transportregister Zijpe

Anna Huyberts, weduwe Dirc Jansz alias Jan Coltermans Dirck, geassisteerd met Jacob Jansz in de Zype, verkoopt aan Aelbert Dircsz, mede in de Zijpe, een huis en erf, groot 800 roeden, gelegen aan de Keynser- en Belckmerwech, zuidoost: de Belckmerwech, oost: de Keynserwech, noordoost: burgemeester Baert. Erfpacht 6 gld sjaars tbv burgemeester Baert. Koopsom 992 gld (afbetaald 1670-05-17)