Jonge | 1287-06-24

Codex Dipl Neerl serie 2 deel 4 afd 2 p 89, 90
Achternamenindex

Nicolaas dictus Weldige, canonicus ten Dom, verkoopt in aanwezigheid van Arnold van Amestelle aan Willem Bordeys, vicaris ten Dom, "de hereditate mea judicissive justituarii de Eyteren": - 4 morgen land in de parochie Eyteren, belend tussen Wilhelmus zoon van heer Everardi dicti Junge, militis, en Henricus de Hermale en zijn broer; - ½ morgen tussen Arnoldus van Amestelle en Wilhelmi dicti Junge

coram: Arnoldus de Amestelle, judice sive justiciario, Flamingo, Henricuo Spiker, Petro, lantgenoten; Theoderico, Giselberto, Budekino, Lubberto