Meer, van der~ | 1088~

Noordbrabantse Charters bl 10
Achternamenindex

Adelheit, dochter van graaf Everhard, draagt aan de bisschop van Utrecht haar allodium Ortina (Orten) op en ontvangt het weer in leen

getuigen o.a. Theodericus de Herlar, zijn zoon Poppo, Heimericus de Mera, Johannes de Impla, Werenbertus de Oia, Hartbertus de Buxten