Nuland, van | 1322-03-01

Cartul Marienweerd no 222, 227
Achternamenindex

Johannes Coc, miles en zijn zoon Arnoldus verkopen voor 800 £: - 32 jugera terre in Hier; - 1 campus van 15 jugera in loco dicto Snellenvelde, tussen heer Martinus [van Ingen] investitus de Meteren en Hermannus de Lapidea domo, qui campus in loco dicto Wedermare terminabitur; - 1 campus van 17 jugera, heer Jan Coecscamp genaamd, in loco dicto over de Evertsgrave, tussen dominus Gerlacus de Buscoducis en Wilhelmus de Nyenlant, qui campus in dictum locum Wedermare terminabitur et finem habet, aan de abdij Marienweerd; 1322-04-22: Johannes dictus Coc, miles, draagt het over aan Marienweerd

borgen: Gerardus zoon van Acrinus (Eccrini) de Beesde, Wilhelmus Ridder, zoon van Gerardus Holle, Alardus Key de Wadenoye, Johannes zoon van Otto de Ripa en zijn broer Rodolphus, Goswinus zoon van Metten de Ynen, Johannes zoon van Johannis Witten