Questenborch, van | 1517-1523

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl III dossier 282
Achternamenindex

jvr Adriana Spierinck van Aelburch, weduwe van Thielman van Questenborch, huwelijk was kinderloos; hij liet een natuurlijke zoon na: mr Michiel van Questenborch, priester, die aanspraak maakte op zijn erfenis; 1527-1551: verkoop van 5 morgen te Veen in het land van Heusden belast met een rente tbv jvr Adriana