Rietveld, van | 1456-03-20 (1455)

Van Mieris Vervolg p 93/Perk Reg Philippus B
Achternamenindex

verkoop van 5 morgen veenland in het ambacht van Noortigerhout in de Zilk gelegen, aan Adriaan van Rietveld en Claes van Yperen, ten einde te worden uitgedolven gedurende 25 jaar, daarna behoort het weer toe aan de hertog