Spiering | 1527-1551

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VII dossier 618
Achternamenindex

Gherrit Spierinck van Wel, castelein van Heusden, Jan Spierinck van Wel mede namens de andere erfgenamen van Willem Spierinck contra Hughe Spierinck van Aelburg: Willem Spierick kocht 5 morgen te Veen in het land van Heusden belast met rente tbv jvr Adriane Spierinck van Aelburch weduwe van Tielman van Questenborch; toen Willem stierf, was er een renteschuld en Adriana wilde executie, kreeg in 1527 gelijk van het Hof; 1538: eisers veroordeeld in de helft van de kosten; 1533: Adriane was overleden, haar nicht Adriane Spieirnck van Wel zette het proces voort; 1541-01-15: de Grote Raad eist rekening en verantwoording; 1543-1551: Adriana overleden en in haar plaats trad op Hughe Spierinck van Aelburch; 1568-1569: Gerrit Spierinck van Wel, kastelein en dijkgraaf van Heusden