schipper | 1476

Renteboek St Bavo Haarlem fol 77
Achternamenindex

Claes Gerritsz, scipper, van Amsterdam, betaalde voor de tol te Sparendam 1 £ aan Zweer Block, de plaatsvervangend tolgaarder, die dit niet afdroeg aan de boedel van wijlen Hughe van Tetrode de tollenaer