Taelman | 1470-1471

Rek Rentmeester Kennemerland 892 fol 30
Achternamenindex

Jacob Gerytsz zoon van Geryt Jansz taellman, wonende in den Hage, ontvangt 66 rijders als ⅓ van 200 ryders die wijlen Pieter Willemsz in 1446 aan wijlen hertog Philips leende op het schoutambacht van Westzanen en Crommeny; deze Pieter deed de brief over aaan nu wijlen JAcob MAtheusz, van wie de brief vererfde op de dochter van zijn broer, gehuwd met Jacob Gherytsz