Tegelen, van | 1364-04-17

Memorien Stift Xanten
Achternamenindex

Heinrich von Tigel, Kanoniker zu Xanten, schenkt voor memorie voor wijlen zijn broer Wilhelm 6 sch uit huis en erf, vroeger van Clementia weduwe van Huefnagel, nu van Johannes Huefnagel in de Schmiedegasse te Xanten (oorkonde van 1303-10-18, p 208 no 43); genoemd: Arnoldus van Tegelen en zijn vrouw Lyse de Halen, rente van 2 sol uit zijn huis te Xanten (domo lapidea) (p 294); ....-10-26: memoria van Christine, moeder van heer Henricus de Tigel (p 130, 131); ....-04-25: Engelbertus de Tygele (p 55, 83, 106, 137); Henricus Konnijnck alias van Tygell, memorie voor Luthgina van Galen (p 83); ....-03-02: memorie voor de broers Johannis en Henricus de Tigel (p 283); ....-11-05: memoria Johannis Monthennake, clericus en memoria fratris Wilhelmi de Tygele, patris predicti Johannis uit het huis van Johannis Huefnagel (p 135)