Teyling | 1395-1396

Rek Rentmeester Zuidholland 1395-1396 fol 5v, p 318
Achternamenindex

Machtelt Teylincs een heel hofstede 14 sc 9 ½ d, maakt 6sc 8d; ontvangen van het land van heer Pouwels van Haestrecht: - Copken Lambrechtsz en Machtelt Teilinx, 1 camp te weiden, 3 morgen en ⅔ hont, per morgen voor 3 ½ £, nu ontvangen, maakt 2£ 7sc 9d