Tilburg, van | 1242-03-18 (1241)

Noordbrabantse Charters p 27/Foppens: Hist ep Sylvaeducensis p 208
Achternamenindex

Giselbertus van Tilburg schenkt het derde deel van zijn novale tiende van West-Tilburg aan de abdij van Tongerlo, zegel: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken