Trasignies, de | 1476-07-13

Grote Raad Mechelen Geëxtendeerde Sententiën p 129
Achternamenindex

Ancel heer van Trazegnies, Raadsheer en kamerling contra Jehan van Berchem, in eigen naam en voor zijn kinderen Jehan, Adam en Thierye; Raesse de Cruninghe als voogd van de kinderen van wijlen Zweer de Cruninghe en Jehanne de Zaemslach: beroep tegen het vonnis van het Hof van Holland, waarbij eiser veroordeeld wordt tot betaling aan verweerders van een grondrente, gevestigd op goederen van eiser gelegen op Noord Beveland en Schouwen. Vonnis te niet gedaan en eiser tot uitkering van de rente veroordeeld