Trasignies, de | 1575-07-30

Grote Raad Mechelen EA Dossiers dl III dossier 842
Achternamenindex

Charles de Trasegnies kocht de heerlijkheden Temse, Steendorp, Royere en Cauwenberg, doch verkocht ze weer op 30 juli van hetzelfde jaar