Trasignies, de | 1578-06-14

Grote Raad Mechelen EA Dossiers dl III dossier 2602
Achternamenindex

Gillis van Trasignies verkocht in 1557 aan de stad Middelburg een deel van de ambachtsheerlijkheid van Arnemuiden voor 3200 gld; enkele maanden daarna overleed Gillis, als zijn leenvolger nalatende Charles baron de Trasignies, die in 1561 herziening van het contract vorderde wegens laesio enormis; 1478-06-14: wees de Grote Raad de eis toe; Middelburg werd veroordeeld de genoten vruchten sedert 1561 te restitueren