Tuyl, van | 1290-11-25

v.d. Bergh II no 750
Achternamenindex

Nicolaas van Putten bevestigt dat hij Hadewij, zuster van zijn vrouw Aleid, heeft gegoed zoals haar vader Willem van Stryene en wijlen haar moeder haar bewezen hebben, nl een rente van 200 £ Holl uit de Wisschaerdstiende in Raemsdonc, die men houdt van Claes die Voghet [van Tuyl]