Tuyl, van | 1290-12-21

Cartul Marienweerd no 99
Achternamenindex

Margaretha weduwe van Everard, haar dochter Hiskin en zoon Gerardus Gaper verkopen voor 50 £ Leuvens aan de abdij Marienweerd land met huis en berg te Enspijk, belend oost: Marienweerd; Gerardus Groteghene en Everardus de Ambersoyen doen afstand van alle verband op gezegde goederen ter zake van een borgtocht voor 9 £ jaarlijks die zij aan Marcelis van Tuyl, ridder, verschuldigd zijn