Tuyl, van | 1301-04-17

Cartul Marienweerd no 112
Achternamenindex

Ghiselbertus de Tuul, zoon van Wilhelmus, verkoopt 4 ½ jugera land in Eynspyc voor 60 £ aan Johannes dictus Kemerer de Eynspijk, belend tussen Gerardus dictus Grote Ghenen en Marienweerd

borg: Rodolphus zoon van Ghiselbertus Groet de Tuul