Tuyl, van | 1312-05-01

Cartul Marienweerd no 142
Achternamenindex

Rutgherus Hollandrinus de Tula verkoopt voor 100 £ aan Marienweerd Wuwerscamp in Hellu; latere aantekening: "dit is de eigendom die wij hebben van der armerland op Hellu, houdende 20 morgen"