Tuyl, van | 1319-04-21

Cartul Marienweerd no 199
Achternamenindex

Hadewigis weduwe van Petrus zoon van Hacco de Tula, verkoopt voor 100 £, 4 jugera land in Hyr in loco dicto Vloken [Bloken ?], tussen de kerk van Hyr [Waardenburg] en Hadewich zelf, aan Henricus zoon van Hacco de Tula, canonicus van Marienweerd

borgen: Johannes de Hellu en Wilhelmus Haconis de Tula; insuper Ghiselbertus zoon van Hadewigis voornoemd