Tuyl, van | 1326-08-01

Cartul Marienweerd no 268
Achternamenindex

Hacco zoon van Hacco de Tuul verkoopt 7 ½ morgen in de Hyr, in loco dicto Worden, tussen Ricoldus Koc en Simon zoon van Hacco, onder de borgen: petrus Johannisz va nTuyl en Hacco Petrusz van Tuyl