Tuyl, van | 1423-10-02

Leenregister Culemborg fol 101v
Achternamenindex

leenregister Culemborg 1410~: - Hubert van Tulle Gosensz 3 ½ morgen gelegen in hemael van Deijl, belend boven: Willem van Tule Caesz, beneden: de gemene bullick