Twisk, van | 1647-10-10

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 11-01, Simon Saskersz Twisck fl 1000 - fl 40