Tetrode, van | 1476

Renteboek St Bavo Haarlem 1476 fol 58-84 [!]
Achternamenindex

afwikkeling van de boedel van Hughe van Tetrode, in leven tollenaer te Sparendam voor de stad Haarlem, Sweer Ghantsyn Block, nu tollenaar aldaar (fol 58) ; Hughe van Tetrode was in zijn leven rentmeester van een capellanie in Tetrode en moet daarvan nog ontvangen 5£ 16sc 10½d [?]; 1478: (fol 74) Albert Outgersz is resterend van zekere pacht van de capelrie in Tetrode 15st; Bouden Claesz van gelyke lant 15st