Ordre op de meting van Waterland anno 1588, 1589 en 1590 geschied: 1) heb in den geme[en] met Monekedammer roeden, 400 roeden voor een deymt, soe dat van outs gebruikt is, ende hebben voerts gemeten 3 voeten waters rontsom het lant ende waar de sloten geen voet wijt waren te halven sloot; 2) is er gemeten alle die halijgen groot ende cleijn, dat vast lant was; 3) is er gemeten alle hofsteden die boven die 50 roe groot waren ende die 50 roe minder waren is vrij geweest. Idem die meerder als 50 roe waren hebben die vrijicheid van het 50 roe affslach oock gebruikt

Maatboek van Waterland Inv 63 fol 1
Maatboek Broek in Waterland

Ordre op de meting van Waterland anno 1588, 1589 en 1590 geschied: 1) heb in den geme[en] met Monekedammer roeden, 400 roeden voor een deymt, soe dat van outs gebruikt is, ende hebben voerts gemeten 3 voeten waters rontsom het lant ende waar de sloten geen voet wijt waren te halven sloot; 2) is er gemeten alle die halijgen groot ende cleijn, dat vast lant was; 3) is er gemeten alle hofsteden die boven die 50 roe groot waren ende die 50 roe minder waren is vrij geweest. Idem die meerder als 50 roe waren hebben die vrijicheid van het 50 roe affslach oock gebruikt