Uytenbroek | 1615-06-26

G.A. Amsterdam Not Arch 378 fol 403/Notaris Nic Jacobs
Achternamenindex

jhr Jehan Uytenbroeck geeft volmacht aan Dierick van Oudewater en Danel van Kilsdonck om namens hem te compareren voor het gerecht te Werckhoven, betreffende zijn zuster Josyna Uytenbroeck x Henrick Herman heer van Manegem, om "bewaernisse te doen ende te verseeckeren" voor 2000 gld aan Josyna verstrekt tegen betaling van zijn schulden en affairen, 800 gld aan de "numboirs van seeckere weeren bij hoendersloot", 400 gld aan Willem Crom, burger te Utrecht, 800 gld aan Cornelia Berentsdochter van Blommendael, welk geld zij zullen mogen verzekeren op een halve hoeve land te Werkhoven, hem toebehorende, en gebruikt door Eernst Jansz voor 2000 gld