Uythoven, van | 1428-10-22

Bruinvis: Alkmaar p 2
Achternamenindex

Jan Utenhove genaamd Peereboom plaatsvervangend ? schout van Alkmaar, die van de breuken rekening moest doen en voor zijn kost en die van zijn klerken en dienaren de 5e penning zou ontvangen