Uitwijk, van | 1467

Batavia Illustrata bl 997, 998
Achternamenindex

heer Willem van Uitwijk, pastoor te Hendrik Ido ambacht vermeld met mr Zeger van Kyfhoeck [zijn neef ?] en Adam van Nispen als voogden over Alyd van Kijfhoek