Veen, van | 1282-11<

De Fremery no 228/Ons Voorgeslacht 06-1987 p 395
Achternamenindex

grafelijke lenen in Rijnland ten tijde van Floris V: no 90) (of 99 ?) 2 ackers in Aarlanderveen, aan de zuidzijde van zijn woning, zijnde ⅓ daarvan, strekkende van de Rijn in het veen, gewonnen of ongewonnen, Wouter van den Vene vermeld; 1332-08-08: lijftocht van Liddelt gehuwd met Henric Woutersz op de helft