Veen, van | 1282-11<

De Fremery no 228
Achternamenindex

lenen ten tijde van Floris V: no 178) Didderic van den Vene draagt op 4 ½ morgen voor Jan Muus Willem Heinenzsz, in het ambacht van Monster, ten eigen 8 morgen binnen Rijswijc in die Voet [Voorde], die hij mocht verkopen voor 5 £ aan Coppart; schepenen concluderen dat de 4 ½ 5£ morgen beter zijn dan de 8 morgen [deze akte komt voor tussen goederen in Lisse]