Veen, van | 1317-10-10

A.R.A. Leenkamer 23 Copie fol 20/Reg EL 2 fol 6v
Achternamenindex

graaf Willem geeft Arnoud van den Vene toestemming om 6 morgen land en de woning daar, gelegen in Scipluiden, die hij van de graaf in leen houdt, ten vrijen eigen te verkopen aan heer Geryt van Raephorst