Veen, van | 1357

Reg Rotterdam en Schieland no 763/Bijdr Hist Gen jg 1914 p 78/Cartul Egmond fol 70
Achternamenindex

Hugo de Assendelf, abt van Egmond, geeft aan Wilhelmus de Veen, zoon van Arnoldus, toestemming om in de kerk van Schie, waarvan de collatie aan het klooster toekomt, een altaar te stichten en een priester aan te wijzen