Veen, van | 1385-04-20

Reg Rotterdam en Schieland no 1080/Blaffert St Agnietenconvent Rotterdam fol 37
Achternamenindex

Voppe Wolfaertsz verkoopt aan Wernaer de Verwer zijn renten uit 2 huizen en erven in de Lombertstraat aan de noordzijde van de brug, en uit een huis en erf daar tegenover, belend zuid: Jan van den Veen, noord: Gheyle heer Jans joncwijf

schepenen in Rotterdam: Jan van Santen en Dirc Dammaesz