Veen, van | 1395-1396

Rek Baljuw Heusden fol 3v p 21
Achternamenindex

Jan Obbe van Veen omdat hi Aernt, sinen broeder, die hem tot synre vorwarde gewyst was ende dien hi in helden hadde ende dieselve Aernt daer uyt brac ende diens selve weder irne buten minen here, die broeken gheeffent om 180 £. Ende van dier sake hadde Aernt van Wye overmits hij daarin sier gearbeit hade 20 £. Item Jan van Veen grote Ghibenz die sceepen wederseet 10£