Veen, van | 1403-03-05

Reg Rotterdam en Schieland no 1543/Nieuw Register Memorieheren St Laurenskerk Rottterdam fol 12v
Achternamenindex

Paridaen Nachtegaelsz is schuldig aan Allert Woutersz 50 sch Holl per jaar uit zijn erf in de Nieuwepoert, belend noord: Idseburch weduwe van Jan Croxsz, zuid: de erfgename van Katrijn weduwe van Jan van der Veen, strekkende van de halve straat tot in de Rotte

schepenen van Rotterdam: Dirck Rotterdam en Jan Herpensz uyter Voert