Veen, van | 1468-01-16

Coll Aanw 238 fol 155v, 388
Achternamenindex

Claes van Veen en Claes Melisz stellen procureur voor het Hof (238 fol 155v); 1468-03-12: Claes van Veen, Willem van Ryeck, Jacoub Vernou, Willem Gerritsz e.a, leenmannen van de vierschaar van Egmond gedagvaard door de Procureur Generaal (1467-04-01)