Veen, van | 1473-03-28

Ons Voorgeslacht 02-1989 p 67
Achternamenindex

grafelijk leen: no 30A) de helft van huis of erf te Alkmaar, Claes van den Veen voor zijn vrouw Clementia Jan Moensdochter na dode van haar tante Machteld van der Beets; 1474-03-30: Laurens Coenraadsz na overdracht door Claas van Veen, voor zijn vrouw Clementia; 30B) de andere helft van dit leen, 1440-08-13: Adriaen Claesz voor zijn vrouw Elisabeth Jan Moensdochter, na dode van haar moeder Aleid, dochter van Pieter heer Dirksz van der Beets, belast met 6 R gld voor het huwelijk van Clementia, dochter van Jan Moens; 1444-06-02: Jan Jansz voor zijn vrouw Beatrijs Jan Moensdochter, bij dode van haar zuster Elisabeth; 1444-08-14: Clementia Jan Moensdochter, na dode van haar zuster ELisabeth, met ⅓; 1473-04-06: Willem Pietersz voor zijn vrouw Chrstina Jan Moensdochter, na dode van haar tante Machteld van der Beets; 1474-03-30: Laurens Coenraadsz na overdracht door Christina