Vogelsanc | 1573-03-14

Navorscher jg 1897 p 382/Depeches Willem I
Achternamenindex

jhr Jan Vogelsanc, gouverneur van Bueren, gecommitteerd tot rentmeester van het convent van Marienweerd en gestel. goederen in den lande van Buren