Wittert | 1627-03-05

Ned leeuw jg 1913 p 100, 101/Notaris Paets Leiden regest 187, 189
Achternamenindex

Anna van Quesnoy, weduwe en erfgenaam van wijlen mr Dirck van Wieringen, enige nagelaten zoon van mr Cornelis Jan Baerntsz, maakt volmacht op Adriaen Willems Wittert, burger van deze stad, tot verkoop van een huis en 31 morgen te Weesperkarspel